www.shelef.org.il
למידה ארגונית והדרכה

תפיסת הלמידה הארגונית > ביצוע אבחון לאיתור צרכי הדרכה


איתור צרכי הדרכה נעשה באופן שוטף בשיגרה ע"י יחידת משאבי אנוש בארגון ומעת לעת נעשה גם סקר מקיף יותר בעיקר בתקופות של שינויים מבניים, מיזוגים, רכישות חדשות, חילופי מנהלים, בניית תקציב לתוכנית הדרכה שנתית וכדומה.
הסקר ששלף יועצים מבצע, משלב בתוכו את תפיסת ההטמעה כנקודת מוצא בכל בנייה של תוכנית הדרכה ולכן הוא מאתר צווארי בקבוק ומחסומי למידה כחלק אינטגראלי מהסקר. הגדרות התפקיד יחד עם המטרות והיעדים שעל קבוצות ההדרכה להגיע מהווים גם הם נדבך חשוב בתהליך איתור צרכי ההדרכה.
  
מחקרי שוק:
   
בנוסף, משלב שלף יועצים בפעילותו מחקרי שוק מקצועיים התומכים בבניית אסטרטגיה עסקית - שיווקית ותהליכי שינוי ארגוניים.
צוות המחקר בשלף משלב בצד מומחי מחקר גם מומחי שיווק, כלכלנים, פסיכולוגים ויועצים ארגוניים. הרכב הצוות והניסיון שנצבר, מאפשר לצוות לא רק לייעץ ולבנות מחקר איכותי מותאם מטרות, אלה גם לספק בנוסף לניתוחים הסטטיסטיים, גם ניתוחים בהיבטים שיווקיים ארגוניים והתנהגותיים, לרבות מתן המלצות אופרטיביות משמעותיות הנגזרות מתוצאות המחקר. 
   
הכלים:
 • מחקרי אינטרנט
 • מחקרי אינטרה-נט
 • מחקרים טלפוניים
 • קבוצות מיקוד
 • ראיונות עומק
 • תצפיות בזמן אמת
 • לקוח סמוי
  
אגף מחקרי שוק בשלף יועצים מתמחה בסקרים הבאים:     
 • התנהגות צרכנים חוץ ארגוניים - שביעות רצון ממוצרים ושירותים.
 • התנהגות צרכנים פנים ארגוניים - שביעות רצון ממקום העבודה.
 • פתוח מוצרים חדשים - אתור צרכים בלתי מסופקים ואפיון דרישות.
 • פרסום ושיווק - בדיקת אפקטיביות מסעות פרסום ואסטרטגיה שיווקית.
 • פיתוח תוכניות הדרכה - אתור צרכים בתפיסת ההטמעה ומבחן התוצאה.
 מצאתי לנכון להודות לך על איכות ומקצועיות, שהיו חלק מההדרכה שהתקיימה באגף ה-SME, הדרכה להכשרת נציגי מכירות בכירים. תוצאות המשוב מעידים על הנחייה מקצועית ברמה גבוהה, איכותית ומשביעת רצון בקרב הנציגים שנטלו חלק בקורס.- מנהל מכירות ארצי לעסקים וטלמרקטינג בפרטנר

חפש באתר:
דף הביתאודותינוסדנאות חדשניותOUTDOORאימון אישיהשמת כוח אדםספריית מידעספר אורחיםצור קשרגלריה
רח' האודם 1 קריית מטלון, פתח תקוה  טל': 03-9229228 פקס: 03-9229441