top of page

זרקור - סטוריטלינג ואמנות בפיתוח ארגוני

עודכן: 4 באוק׳ 2022

"הסיפור הארגוני", משמש ציר מרכזי ומכוון למכלול תחומי ההתערבות, החל משלב אפיון ועיצוב הנרטיב הארגוני בראייה אסטרטגית, ועד להטמעתו "כשפה חדשה" בתרבות הארגונית. מחקרים נוירולוגיים עדכניים מצאו, כי סיפור טוב מעורר השראה, ומוביל לאמפתיה וחיבור בין מספר ומאזין, תוך הזדהות עם הדמויות בסיפורים. בעולם שבו עדיין נוטים לספר על כך, שהנה "תפסנו את הנברן בשדה החיטה", מאשר לשאול פי הנברן, "איך הגעת לכאן ומה הסיפור שלך?", שיפור מיומנויות באמנות הסיפור, הוא אפוא צורך הכרחי להישאר מעודכנים בעולם החדש והיום יותר מתמיד.


המתודולוגיה

המודל המארגן שפיתחנו בשלף, מציג את "אומנות הסיפור" דרך עדשות התיאטרון, הקולנוע והפואטיקה, שנמצאו ככלים אפקטיביים ביצירת משמעויות חדשות בפרספקטיבה של פיתוח ארגוני (OD). התהליך נעשה בהלימה למטרות החברה בסביבה העסקית והחברתית בקהילה. מצד אחד – הסיפור כביטוי אמנותי, ומצד שני – הסיפור כדרך התנהגות.


התוצאה

בתהליך שהובלנו בעיצוב חזון, ערכים, תרבות ארגונית, אתיקה ועוד, עובדי החברה לקחו חלק פעיל בהעלאת דילמות והתנסות חווייתית על הבמה. "הסיפור הארגוני" נמצא כמנוף מחולל שינוי, הן בעיצוב הנרטיב הארגוני, והן בהכרת חשיבותו והשפעתו על התחומים העסקיים, החברתיים והתדמיתיים של הארגון. שיפור מיומנויות של "מספרי סיפורים", הוא איפה צורך הכרחי, להישאר מעודכנים בעולם החדש, היום יותר מתמיד.

45 צפיות0 תגובות

コメント


קראו עוד...

bottom of page