top of page

זרקור על אסטרטגיה ארגונית

עודכן: 6 באוק׳ 2022

ניתן לומר בהפשטה, כי אסטרטגיה מצביעה על הכיוון ועל נתיב הפעולה המרכזי של הארגון – לאן אני רוצה ללכת, תוך כמה זמן, ואיך מגיעים לשם. תהליכים אסטרטגיים, יהיו לרוב תלוי הקשרים ומשתנים לאורך חיי הארגון המתרחשים לעיתים בתוך מרחב כאוטי לא צפוי, במקביל ל "כוחות מושכים" שלא תמיד נתונים לשליטתו.

כמה תובנות:

1. אסטרטגיה - ניתן לומר כי היא יותר בחינת פוטנציאל - הסתכלות חיצונית לעבר מציאות משתנה והחשיבה על יום המחר.

2. תכלית - הבנה ופירוש המציאות המתהווה, תוך קיום הערכות מצב אל מול איומים המחייבים מתן ענה מידי. הבנת התכלית, מאפשרת גם שמירה על יציבות וחיזוק הקיים.

3. מחויבות – יצירת מחויבות הנהלה לשינוי, תוך רתימת מנהלים, עובדי חברה וכלל בעלי העניין לתהליך. יצירת מחויבות, היא אחת מאבני היסוד למימושה והצלחתה של החברה לחולל שינוי.

4. תקשור ותקשורת - מתן במה לקיום דיאלוג, מאפשר להעלות היבטים רגשיים ומנטאליים, התורמים להגברת מוטיבציה ותחושת היכולת שזה אפשרי. אלה מהווים מצע הכרחי לצמיחה וליצירת שינוי.


בבלוג שלנו, תוכלו למצוא מתודולוגיות ותוכניות חדשניות פורצות דרך, במעטפת "מסגור מחדש" לבחינת המציאות מזווית קצת מפתיעה ואחרת. "ארגז הכלים" העשיר והמגוון, משלב טכניקות הפעלה מתחומי האומנויות, תיאטרון, קולנוע ועוד, המאפשר ליצור חווית למידה וצמיחה בהיבטים רגשיים ומנטאליים מחוללי שינוי.

"הארגונים בהם אנו חיים, כמו כל שדה אנושי אחר, הם רשת מסתורית, מיסטית כמעט, של קשרים, מהויות, תהליכים. חלקם ניתנים להגדרה, כמו מבנים ארגוניים פורמליים, תפקידים או זרימת העבודה. אך אלו מייצגים רק חלק קטן מהמציאות הארגונית רבת הפנים ומרובת הסתירות".

ד"ר אורה סתר


בבלוג תוכלו למצוא עוד מאמרים ופרויקטים, המשלבים תפישות כלים ושיטות התערבות מותאמות לתקופה העכשווית.

42 צפיות

コメント


קראו עוד...

bottom of page