top of page

זרקור על אתיקה ארגונית

עודכן: 4 באוק׳ 2022

"המפגש בין ערכים ודילמה אתית- שאלה מעשית הדורשת הכרעה!"


במחקר שערך המכון לאתיקה עסקית (Institute of Business Ethics, London) ) נמצא, כי חברות בעלות קודים אתיים משיגות תוצאות פיננסיות טובות יותר ומניבות רווח. הרשות לניירות ערך, ביקשה לקדם תקנות חדשות המאמצות את כללי ה-SEC. חברה ציבורית בישראל תידרש לדווח שיש לה קוד אתי, או להסביר מדוע אין לה קוד כזה. בתקנות המוצעות, מוגדר קוד אתי כ "מסמך שיטתי, הקובע כללי התנהגות אתית מחייבים לנושאי משרה בכירה ולעובדי התאגיד", הכולל לפחות: קיום החוק והכללים המקצועיים, מניעת ניגוד עניינים, מניעת ניצול הזדמנויות עסקיות של התאגיד, שמירת סודיות וקידום התנהגות אתית של עובדים ונושאי משרה בכירים.

אבני דרך בתהליך:

· מחויבות הנהלה – הצהרת כוונות

· ניתוח סביב ארגונית חברתית

· עיצוב וגיבוש קוד אתי - "ספר חוקים"

· מפגשי הכשרה -התנהגויות וגם חוק ומשפט

· יישום והטמעה – חינוך לערכים

· בקרה ואכיפה – חשיפה והעצמה

· הארגון הלומד – מדידה והפקת לקחים


בבלוג שלנו, תוכלו למצוא עוד מאמרים ופרויקטים, המשלבים תפישות כלים ושיטות התערבות, מותאמות לתקופה העכשווית.

26 צפיות0 תגובות

Comments


קראו עוד...

bottom of page