top of page

זרקור על תחקיר והפקת לקחים

עודכן: 4 באוק׳ 2022

תחקיר והפקת לקחים, הוא תחום ליבה וכלי מרכזי בארגונים מצליחים, המסייע לשיפור ביצועים ולצמיחה אישית וארגונית. ממחקרים שנעשו נמצא, כי תחום למידת תורת התחקיר, הוצב בארגונים אלה כיעד אסטרטגי והטמעתו כחלק משגרות הניהול בתרבות הארגונית. המחקרים גם מדגישים את הצורך ביצירת מחויבות ההנהלה ליישום הלקחים, במתן דוגמא אישית, הכלה ושקיפות, ראיית הטעות כמנוף לשיפור ביצועים.

כמה תובנות:

1. תחקיר הוא לא חקירה – תחקיר ארגוני אינו מחפש אשמים. המתודה מובנית ושיטתית וליבו של הדיון בהקשר זה, הוא "על מה קרה" ולא על "מי טעה".


2. תחקור הצלחותאחד השלבים החשובים והמוקדמים בפרט, זה תחקור הצלחות, המעודד שיתוף פעולה ושקיפות מידע כמנוף לביצוע תחקיר מיטבי.


3. יכולת תחקור כול אחד יכול לתחקר. יחד עם זאת, אוטוריטה מקצועית, יכולת הנחייה, הכלת התנגדויות והתמודדות עם ביקורת, מהווים קריטריונים חשובים לביצוע תהליך אפקטיבי של מנהל התחקיר.


4. מערכות תומכות – מחויבות להשקעה במשאבים: הקמת מערכות תומכות תוך יצירת מנגנוני למידה מדרגיים חוצי ארגון. שילוב טכנולוגיות לתיעוד ושיתוף נושאי תחקיר ובקרה על יישומים מהפקת הלקחים, מהווים מרכיבי ליבה בהפיכת הארגון לארגון לומד.


בבלוג שלנו, תוכלו למצוא עוד מאמרים ופרויקטים, המשלבים תפישות כלים וגישות התערבות, מותאמות לתקופה העכשווית.

57 צפיות0 תגובות

Comments


קראו עוד...

bottom of page