top of page

תחקיר והפקת לקחים בזרועות הביטחון

עודכן: 4 באוק׳ 2022

בעשור האחרון, הובילה שלף פרויקטים מאתגרים בפיתוח תורת התחקיר והפקת לקחים בארגונים ביטחוניים. מודל התחקיר הגנרי, נערך הותאם ושודרג לצרכי הארגונים השונים בהיבט אסטרטגי מבצעי ברמה המערכתית , והן ברמת יחידות הקצה הייעודיות בארגון.


זרקור על האתגרים והתהליכים


הרקע

כמו בכול סיפור טוב, הכניסה לתחום המרתק, החלה עם הצטרפותו של ארי שלף מנכ"ל הקבוצה, לצוות יועצים בכירים בפיקוד מרכז, שקבל משימה לגבש את תורת התחקיר והפקת לקחים בפיקוד. תהליך ארוך של חקר ולמידה תוך כדי תנועה, רווי דיונים, התנסות בשטח, ומפגשים עם מפקדים בזמן אמת.


המתודולוגיה

בפני הצוות בשלף עמדו שני אתגרים מרכזיים: האחד, לגבש מתודולוגיה מובנית שהוכחה כמשנה פרדיגמת חשיבה ומניבה תוצאות בטווח זמן מידי, והשנייה, לשלב "ארגז כלים" חדשני ויצירתי, המאפשר לעקוף בדרך יצירתית את הגורמים המעכבים שיתוף וחקירת האמת, וכפועל יוצא יישום המסקנות והלקחים.


התוצאה

הובלת פרויקטים מערכתיים שזכו להוקרה והערכה, במשרד ראש הממשלה, משטרת ישראל, יחידות מובחרות בצה"ל ומוסדות ממשלתיים אחרים. הפעילות לוותה בהפעלות שעשו שימוש ב"תורת המשחקים", ככלי התערבותי חוויתי להעצמת הלמידה, לצד פתוח מודלים ייחודיים מותאמים לארגונים עסקיים, רשויות מקומיות, עמותות חברתיות ועוד.

35 צפיות0 תגובות

Comments


קראו עוד...

bottom of page