top of page
Business Meeting

ייעוץ ופיתוח ארגוני

שלף לוגו_edited_edited_edited.png

"התבוננות במציאות תוך השהייה של מסקנות, שיפוט והטיה לפעולה -  אלו מהווים עבורנו

מנוע לחיפוש, לגילוי, להבנה עמוקה יותר."
אדגר שיין

יעוץ ופיתוח

כמה תובנות - השראה לדרך

  • אנחנו מבינים שכללי המשחק השתנו וקיים צורך למצוא דרכים חדשות כמענה לאתגרים החדשים והתאמתם למאה 21.

  • אנחנו מאמינים שיש להציב סימני שאלה ולבחון את המציאות הנתפסת, הפרשנויות והתסריטים, מתוך ידיעה שלא הכול מחייב או ניתן לשינוי. "לפעמים דבר, הוא רק דבר".

  • אנחנו יודעים שקיימים צלילים וצבעים בארגון הנסתרים מן העין וניתן למנף אותם כמאיצים לשינוי. לגלות את אותם משוטים היכולים להניע את הספינה לחזון הארגוני.

ייעוץ ופיתוח ארגוני בראייה אסטרטגית

תחום הייעוץ והפיתוח הארגוני הינו תחום ליבה מרכזי ב-שלף יועצים והוא משמש עבורנו גם כמעבדה לחקר, התנסות ולמידה, ליוזמה ולפיתוח מתודולוגיות חדשניות. צוות היועצים המשלב תחומי ידע ופרקטיקה מעולמות תוכן אינטרדיסציפלינרי, מעצב ומגבש תהליכים ותוכניות עבודה למתן מענה מערכתי במקביל להתערבות בטווח הקצר והמיידי. כל אלה, ברוח התקופה של העולם החדש והמשתנה, בהווה ובעתיד שכבר כאן.

רנה מגריט, האמן שצייר את הציור המפורסם של המקטרת , שמתחתיה כתוב: "זו אינה מקטרת" , אמר:

The famous pipe. How people reproached me for it! And yet, could you stuff my pipe? No, it's just a representation, is it not? So if I had written on my picture "This is a pipe," I'd have been lying!

זו אינה מקטרת - רנה מרגריט

בלוג אתר חלון לרוח - ד"ר אורה סתר.

תחומי הליבה בייעוץ ופיתוח ארגוני

"אין לנו מושג מהי אנרגיה "אבל אנחנו יודעים שהיא הכרחית לביצוע עבודה או ליצירת שינוי. "
ריצ'רד פיינמן

bottom of page