top of page
Image by Annie Spratt
לוגו שלף יועצים בע"מ

קריירה ותעסוקה

"אינך חסר דבר, חזיז ורעם! לא כלום! חוץ מדבר אחד - טירוף! שמץ טירוף! וכשדבר זה חסר, אדון, מה טעם..."

זורבה היווני

המגמות וההשפעות בשוק התעסוקה, אלה המאופיינות בקצב הולך וגובר של שינויים טכנולוגיים; דמוגרפיים; כלכליים, משבר עולמי וכד', חייב אותנו בשלף למצוא מענה לאתגרים ולצרכים בשוק המשתנה. בעשור האחרון, פיתחנו מסגרות תעסוקה למגוון רחב של דורשי עבודה ומעסיקים, לצד עיצוב מסגרות לאוכלוסיות ומגזרים ייעודיים.  השקענו זמן ומשאבים לממש את ערכיי היזמות החברתית והתרומה לקהילה המלווים אותנו בעשייה. מקצת הפרויקטים: תמיכה בפרויקט ארצי להורדת האבטלה במדינת ישראל, פיתוח מרכזי הערכה ייעודיים לחברה הערבית והחרדית, תמיכה בסטודנטים וחיילים משוחררים בהכוונה ללימודים ומציאת תעסוקה, במקביל להפקת אירועים משותפים בין מעסקים למחפשי עבודה.

מקצת המוצרים שפיתחנו בעשור האחרון:

מרכזי הערכה מעצבים

  • הערכת כישורים והעצמה לקידום מנהלים בארגונים במעבר לתפקיד הבא.

  • הערכת מועמדים חדשים באמצעות "ערכת כלים" מעולם המשחק.

  • הערכת מועמדים מאוכלוסיות ייעודיות וחיבור בין מעסיקים לדורשי עבודה.

ייעוץ אימון וליווי

  • אימון אישי, פיתוח והעצמה של אנשי מפתח ומנהלים בארגון.

  • תמיכה וליווי במעברי קרירה לפורשים, סטודנטים, חיילים ובוגרי אקדמיה.

  • הערכת כישורים, מיומנויות ופוטנציאל לצרכי השמה והתאמה לתפקיד.

קרא עוד בבלוג שלנו

bottom of page