top of page
Image by Cherrydeck

תרבות ארגונית

לוגו שלף יועצים בע"מ

"אין לנו מושג מהי אנרגיה, אמר ריצ'רד פיינמן, הפיזיקאי הידוע, אבל אנחנו יודעים שהיא הכרחית לביצוע עבודה או ליצירת שינוי."
ריצ'רד פיינמן

"אל תחפש בתוך המרחב את מה שנעלם אבד לך בזמן"

עמוס עוז

האם מעמדה של "תרבות ארגונית" ומקומה האסטרטגי בקבלת החלטות, זו הנתפסת כבעלת השפעה על הביצועים והתוצאות העסקיות של הארגון ירדה בשנים האחרונות, אל מול מעמדה בשנות ה-80 וה-90 של המאה הקודמת? השאלה המאתגרת פתחה את הדיון באחד מצוותי העבודה בשלף שדנו בנושא. הדיון הוא חלק מסדרת פגישות למידה וחקר מתמשך, המשלב דיאלוג וסיעור מוחות בצוות רב – תחומי, לצד חשיפה למחקרים, התנסויות מעבדה בשטח והכשרה במתודולוגיות ניהול חדשניות.

המודל משלב גישת למידה חווייתית, לצד תובנות וכלים גם מהשדה האנתרופולוגי, דרך התבוננות בקשת רחבה של תופעות ותפישות, החוקרת כיצד המשמעות נוצרת ומשתנה. השיטה מוצגת במודל, כאחד השלבים הראשונים בביצוע הערכה מהשטח (BOTTOM-UP).

באמצעות כלי מדידה וניתוח מתקדמים, ניתן להצביע על משמעותן של התופעות, הסמלים, המנופים החוזקות ו"רוח הארגון".

קרא עוד בבלוג שלנו

תוכלו לקרוא עוד כיצד מטפחים ומשמרים תרבות ארגונית  ובמקביל, מזהים סיכונים וגורמי שורש, המקשים על השגת אפקטיביות בתהליכים לשינוי ובהשגת מטרות הארגון.

bottom of page