top of page
Image by Melissa Askew

יזמות חברתית

לוגו שלף יועצים בע"מ

"כל החיים הם רצף חלומות. השאיפה שלי היא להיות חולם מודע, זה הכול"

סוואמי ויוקנדה

יזמות חברתית היא למעשה קשת רחבה של תופעות, המלוות את המגזר החברתי בעשורים האחרונים. אנו רואים ביזמות חברתית והתנדבות בקהילה, את אחד הערכים המרכזיים המאירים את דרכנו. אנו מאמינים כי שיתוף פעולה והפריה הדדית בהפצת הידע, תורות למידה, מחקר ופיתוח בין קהילות, ארגונים אקדמיה ומוסדות שלטון, הם חלק מאבני הדרך לצמיחה ויצירת שינוי בהיבט הכלכלי, ההון האנושי והתרומה לחברה בישראל.

השותפים לדרך

במהלך העשייה החברתית קהילתית, התגבשה קבוצת עמיתים ומתנדבים, המגיעים ממגוון תחומי העשייה של החברה הישראלית, הרואים בערך ההתנדבות בסיס ליצירת שינוי חברתי, ובמה לדיאלוג ושיתוף פעולה, בנושאים העומדים על סדר היום בחברה הישראלית.  מקצת העמותות שתמכנו בדרך...

לוגו ציונות 2000
לוגו יוניסטרים
לוגו יוזמות עתיד
לוגו עתיד בטוח
לוגו עמותת אילן

אנחנו מציעים

"ארגז כלים" עשיר ומגוון, מקצועי וחדשני מותאם למגמות ולאתגרי החברה הישראלית, המתבסס על ניסיון מחקר ופיתוח של קבוצת שלף, בייעוץ, פיתוח וליווי במרחב היזמות החברתית לרשויות ועיריות, למערכות חינוך, ארגונים ועמותות, כמו גם לקבוצות וקהילות שיתופיות. בעשור האחרון תמכנו בעשרות פרויקטים שכללו בין השאר, בניית אסטרטגיה, הקמת חבר נאמנים, הערכה ומחקר, סדנאות הכשרה, אימון פרטני, שת"פ עם קרנות מימון, מודלים ייעודיים לשת"פ בין מגזרים ועוד.

מוזמנים להצטרף

הקבוצה מזמינה פעילים מתנדבים בפריסה ארצית להצטרף לליווי ותמיכה של בני נוער, הגיל השלישי, אימון בנושא תוכן ממוקד, רכזי אזור ו/או להצטרף לצוותי חשיבה של "קבוצת מומחים", "ועדות היגוי ייעודיות", "מחקר ופיתוח", "מימון ותרומות" וכול רעיון אחר יתקבל בברכה.

הבית לאנשים בעלי חזון וערכים משותפים, הרואים במציאות המורכבת שבה אנו חיים, הזדמנות ליצירת שינוי חברתי.

bottom of page