top of page
Image by Kaleidico
לוגו שלף יועצים בע"מ

אסטרטגיה ארגונית

"היכולת שלי ליהנות מהכאוס והאי וודאות, נובעת מהאחריות שלקחתי לממש הנאה צרופה זו ומהאפשרויות הגלומות ביצירת מציאות חדשה."
ארי שלף

תהליכים אסטרטגיים בארגונים משפיעים על כלל הארגון, אך לעיתים נמצא, כי נקודת המוצא בכניסה לתהליך היא מתן ייעוץ והתערבות באחת החטיבות, האגפים או זרוע ביצועית, אשר הוגדרו כממד קריטי להתערבות. עם השנים למדנו, שהמפה המצטיירת לשותפי התהליך בארגון, היא לא בהכרח המפה המשקפת את המציאות בשטח. הבנה זו משמשת לנו כנקודת מוצא בכניסה לתהליך. על הארגון לזהות תחילה את מרכיבי ההשפעה ו"הכוחות המושכים" במציאות העכשווית, ולפחות בשלב זה, להימנע מהצורך להתכנס מיד להגדרות. אלה מובילות לעיתים להטיות קוגניטיביות הקשורות בפרדיגמות ותאורי הצלחות או כישלונות מהעבר.

מוזמנים ליצור קשר

צוות היועצים בשלף, משלב מומחים בעלי ידע וניסיון מתחומי מדעי ההתנהגות, תעשייה וניהול, כלכלה ומנהל עסקים, שיווק ומכירות, טכנולוגיה ועוד.

קרא עוד בבלוג שלנו

מה מספרים הלקוחות..

לוגו משטרה
גרשיים בצבע כתום

מר שלף, במסגרת עבודתו ביחידה לתכנון אסטרטגי במשטרת ישראל, שכללו דיוני סגל פיקוד בכירים ובכלל זאת דיון בראשות מפכ"ל המשטרה, הוכיח בעבודתו, רצינות, מקצועיות ויצירתיות לשביעות רצון מפקדי ושוטרי היחידות, תוך שהטביע שם את חותמו. ידיעותיו, כישוריו ויכולותיו זכו וזוכים בעיני הח"מ להערכה רבה.

משה וינגרטן, נצ"מ ר' היח' לתכנון אסטרטגי

משטרת ישראל

bottom of page