מאמרים נבחרים

לוגו שלף יועצים בע"מ

אנו מאמינים כי שיתוף פעולה והפריה הדדית בהפצת הידע, תורות למידה, מחקר ופיתוח בין קהילות ארגונים אקדמיה ומוסדות שלטון, הם חלק מאבני הדרך לצמיחה ויצירת שינוי בהיבט הכלכלי, ההון האנושי והתרומה לחברה ולקהילה בישראל.

אהבתם?

חומרים נוספים בדרך..

אנחנו על זה 😊