top of page
Image by Kaleidico

אתיקה ארגונית

לוגו שלף יועצים בע"מ

"כתיבתו של קוד אתי מציינת שלב בהתבגרותו של כל גוף או מקצוע, הנכונות להתייצב מאחרי הצגה מלאה וברורה של הערכים והנורמות מבטאת את ההתגבשות  של הזהות העצמית."

אסא כשר

כמה מילים..

אתיקה, ערכים ופילוסופיה, מלווים אותי לאורך מסעות חיי האישיים והמקצועיים כאחד. המפגשים המרתקים עם אנשי רוח, חוקרים ומספרי סיפורים מתרבויות מזרח ומערב, מהווים עבורי עד היום השראה ומצפן דרכים.  אחד התהליכים המרתקים בו השתתפתי, היה גיבוש הקוד האתי של יועצים ארגוניים בצה"ל - ממדה. בעשור האחרון, חלק מזמני מושקע לפעילות במרחב האתיקה הארגונית - כתיבת מאמרים, הרצאות באקדמיה ופיתוח מתודולוגיות יישומיות בעולם הארגוני והחברתי.

 

בהזדמנות זו, ברצוני לשתף אתכם בעוד מפגש מכונן שעיצב את דרכי ותפיסתי  בעולם האתיקה והערכים. במהלך עבודתי, הייתה לי הזכות להכיר מקרוב את פרופ' דוב יזרעאלי ז"ל, בעת שהזמין אותי להצטרף לעמותת שבי"ל – שקיפות בינ"ל ישראל.

 (העמותה פועלת במסגרת הפקולטה לניהול באוניברסיטת ת"א, ומשמשת גם כסניף של הארגון הגלובלי,  TI–International Transparency). החומרים והמחקרים שנחשפו בפניי בפגישות עם דב בחדרו, יחד עם האפשרות שפתח בפני להשתתף ולתרום בישיבות העמותה, הם נכסים וזיכרונות שהטביעו בי חותם.

 

זה המקום לומר גם כמה מילים לזכרו:  דב יזרעאלי, אדם יקר, רב פעלים נתינה ושליחות, פעל רבות לכיבוד זכויות הצרכנים, לתרומת חברות עסקיות לקהילה ולשמירה וקידום חקיקה לאתיקה בעסקים.  יהי זכרו ברוך.

קרא עוד בבלוג שלנו

תוכלו לקרוא עוד בבלוג שלנו, על פרויקטים שיושמו בתחום האתיקה, בין השאר בגופים ממשלתיים וביטחוניים כגון: צה"ל, משטרת ישראל, שב"ס, איגוד הכדורסל, עמותות חברתיות ועוד.

bottom of page