top of page

זרקור על תרבות ארגונית

עודכן: 6 באוק׳ 2022

תרבות ארגונית אוצרת את האמונות, הערכים, המנהגים, הנורמות, והתמורות הקיימות בארגון. במידה "ואסטרטגיה ארגונית", ייעודה ותכליתה היא השגת מטרות הארגון, "תרבות ארגונית", היא המראה המשקפת את "רוח הארגון", את הזהות הארגונית, ואת מידת המחויבות למימושה.

1.נורמות וערכים – "תזמורת מיטבית", לה שותפים "המנצחים" - הנהלה, מנהלים, עובדים וכלל בעלי העניין, המסייעים לחזק את הלכידות, שיתוף הפעולה, ומידת ההזדהות עם הארגון ויעודו.

2. סמלים ומיתוסים הנרטיב של "הסיפור הארגוני". מיתוג הארגון, בא לידי ביטוי בין השאר, באמצעות סמלים, לבוש, שפה, מיתוסים, טקסים, אתוס ארגוני, וכד'.

3. קבוצות מייצגות - התרבות הארגונית מכילה קבוצות המייצגות נקודות מבט שונות. היא אינה רק תלוי מצב, המייצג הסתגלות תפקודית לדרישות הארגון, אלא היא גם מכוננת את המציאות. זו הנצפית והסמויה בתרבות הארגונית במציאות עכשווית.


בבלוג תוכלו לקרוא עוד על מאמרים ופרויקטים המשלבים תפישות כלים ושיטות התערבות מותאמות לתקופה העכשווית.

18 צפיות

Comentários


קראו עוד...

bottom of page